Hoạt động từ thiện

17/04/2023
Vận chuyển từ thiện những pho tượng lớn tại Chùa Đức Nguyên, Bình Chánh. Đơn vị chuyển dọn và lưu trữ Vinamoves hỗ trợ Chùa khuân vác và vận chuyển nhanh chóng, cẩn thận.
21/08/2021

Với tinh thần tương thân tương ái, cảm thông và sẻ chia những khó khăn với cộng đồng, Vinamoves luôn dành một phần ngân sách cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong mùa Covid 19. Đây là những hoạt động thường niên của công ty nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng

06/04/2020

Với tinh thần tương thân tương ái, cảm thông và sẻ chia những khó khăn với cộng đồng, Vinamoves luôn dành một phần ngân sách cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi khuyết tật, trẻ em đường phố có hoàn cảnh khó khăn cũng như thăm và tặng quà cho người già neo đơn. Đây là những hoạt động thường niên của công ty nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng.

18009224 (Free)